ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.com
HK$82.40
.net
HK$90.00
.org
HK$95.00
.me
HK$155.00
.cc
HK$155.00
.red
HK$103.00
.pink
HK$103.00
.dog
HK$390.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
HK$82.40
1 سال
HK$82.40
1 سال
HK$82.40
1 سال
.net
HK$90.00
1 سال
HK$90.00
1 سال
HK$90.00
1 سال
.org
HK$95.00
1 سال
HK$95.00
1 سال
HK$95.00
1 سال
.me
HK$155.00
1 سال
HK$155.00
1 سال
HK$155.00
1 سال
.info
HK$82.40
1 سال
HK$82.40
1 سال
HK$82.40
1 سال
.cc
HK$155.00
1 سال
HK$155.00
1 سال
HK$155.00
1 سال
.co
HK$206.00
1 سال
HK$206.00
1 سال
HK$206.00
1 سال
.tv
HK$206.00
1 سال
HK$206.00
1 سال
HK$206.00
1 سال
.pw
HK$15.00
1 سال
HK$78.00
1 سال
HK$78.00
1 سال
.es
HK$56.65
1 سال
HK$56.65
1 سال
HK$56.65
1 سال
.ws
HK$164.80
1 سال
HK$164.80
1 سال
HK$164.80
1 سال
.in
HK$25.75
1 سال
HK$82.40
1 سال
HK$82.40
1 سال
.la
HK$206.00
1 سال
HK$206.00
1 سال
HK$206.00
1 سال
.nl
HK$82.40
1 سال
HK$82.40
1 سال
HK$82.40
1 سال
.sx
HK$206.00
1 سال
HK$206.00
1 سال
HK$206.00
1 سال
.xyz
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
.name
HK$82.40
1 سال
HK$82.40
1 سال
HK$82.40
1 سال
.asia
HK$125.00
1 سال
HK$125.00
1 سال
HK$125.00
1 سال
.bike
HK$218.00
1 سال
HK$218.00
1 سال
HK$218.00
1 سال
.red
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
.pink
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
.blue
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
.kim
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
HK$103.00
1 سال
.ooo
HK$218.40
1 سال
HK$218.40
1 سال
HK$218.40
1 سال
.dog
HK$390.00
1 سال
HK$390.00
1 سال
HK$390.00
1 سال
.today
HK$170.40
1 سال
HK$170.40
1 سال
HK$170.40
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود